Video Widget

.

Om å samle en sommer

20.07.14

Kjell Aukrust skriver:

"Vi gikk gjennom graset for å få litt junidogg på oss, Solan, Nystumoen og je.
Det var i denne timen på døgnet som verken hadde natten eller dagen i seg. En grytidlig morgen med søvnig lys over blågrønn åker.
Vi stoppa litt opp for å lytte.
- Hør hvor stilt det er, sa Nystumoen. Han holdt hue på skakke over en karveblomst, og hørte ingenting.
Etterpå så vi lyset som fløt opp fra havet nede i Vestfold et sted. Og over oss, fra nord til sør møttes himmelen i et blått nævatak.

Vi bukket alle tre og ønsket dagen velkommen.
Vi takket også for juninatten med attglømt solvarme i løvblad og strå - og for værdraget som bar med seg syrinlokt.
Vi sugde det i oss i djupe drag. Så har vi sommeren i oss når vinter'n kjem".


……
 
I dag har jeg samlet litt sommer. I bilder. 
Line
- julihjarte -

a scoop of roses

11.07.14


Line
- rosehjarte -

72

02.07.14

Prestekragene hvisker at noen gikk her før meg.
At noen liker blomsterenger mer enn nyklippet gress.
Og at noen elsker, andre ikke.
Præstkragevikua.


Line
- sommerenghjarte -

71

27.06.14

The rose. She is the poem.


s i l l a g e
(n.) the scent that lingers in air, the trail left in water,
the impression made in space after something or someone has been and gone.
the trace of someone's perfume.

(wordplay from lovely O T H E R W O R D L Y)
Austin rose, Abraham Darby.


Line
- konkyliehjarte -